Årets första pysselträff

Lördagen den 3/2 kl 09.00 – 15.00 är ni välkomna till Pingstkyrkans i Örnsköldsvik för HighCoastScraps första halvdagsträff.

Vi startar dagen med årsmöte direkt klockan 9.00, där det är viktigt att så många medlemmar som möjligt kan delta, även om man inte har möjlighet att delta i pysselträffen i övrigt.

Efter årsmötet fortsätter vi dagen med pyssel, några utmaningar, demo och självklart en god lunch.

Under dagen kan medlemmar ta med pysselsaker till försäljning i loppisstil. Försäljningen ansvarar man själv för.

Kostnad för dagen är 30 kr.

Anmälan sker som vanligt här på hemsidan där du även anger ev. matallergi som vi behöver veta. 

Senast 28/1 behöver vi ha din anmälan och betalningen ska vara föreningen tillhanda senast den 30/1 (respektera detta datum, tack).

Till den här dagen är enbart medlemmar i HighCoastScrap välkomna.

Välkomna att pyssla!
Styrelsen

 

Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av justeringsman
 4. Val av revisor 2018
 5. Övriga frågor
  – medlemsavgift 2018
  – årsredovisning 2017
  – ansvarsfrihet för styrelsen
  – styrelsen 2018
  – valberedning
  – information om 2018 års pysselträffar
  – information om pysselträff, 24-25 mars
  – övriga frågor
 6. Mötet avslutas