Ny styrelse och datum för träffar 2021

Hej!

På årsmötet den 13 feb beslutades föjande personer att ingå i styrelsen

Orförande Susanne Sedin
Sekreterare: Erica Steegmans
Kassör: Penilla Persson
Ledamot: Nicole Steegmans
Ledamot: Sara Renmark

Pysselträffar 2021

pga av den pågående pandemin så planerar vi att ha alla medlemsträffar digitalt.

Mer info kommer inför varje planerad träff.

27-28 mars

8 maj

11 september

30-31 oktober

20 november

OBS! Datumen är preliminära och kan komma att ändras.