HighCoastScrap styrelse

Vid årsmötet i april2018 beslutades att följande personer ingår i styrelsen:

Ordförande - Sofi Söderlund, tel 070-643 44 27

Sekreterare - Erica Steegmans

Kassör - Pernilla Persson – tel 070-3729761

Ledamot - Nicole Steegmans – tel 070-3003249

Ledamot - Sara Renmark – tel 070-2166674