HighCoastScrap styrelse

Vid årsmötet i februari 2017 beslutades att följande personer ingår i styrelsen:

Ordförande - Sofi Söderlund, tel 070-643 44 27

Sekreterare - Ulrica Ulander, tel 073-065 01 46

Kassör - Helena Näslund, tel 070-621 11 88

Ledamot - Sofie Ödmark, tel 070-281 87 05

Ledamot - Helén Thalén, tel 070-598 10 59