HighCoastScrap styrelse

Vid årsmötet i 2019 beslutades att följande personer ingår i styrelsen:

Ordförande - Susanne Sedin

Sekreterare - Erica Steegmans

Kassör - Pernilla Persson – tel 070-3729761

Ledamot - Nicole Steegmans – tel 070-3003249

Ledamot - Sara Renmark – tel 070-2166674

 

Valberedning 

Gulli Molund

Helena Södersten

Marie Eriksson