Policy

  1. Medlemsskap i föreningen beviljas till person som fyllt 15 år och som betalt medlemsavgiften.
  2. Icke medlem har möjlighet att vara med på de månatliga pysselträffarna, i sällskap med en medlem, även här gäller åldersgränsen 15 år.