Styrelsen

Susanne Sedin
Ordförande
E-mail:
Vakant
Vice ordförande
Vakant
Sekreterare
vakant
Kassör
vakant
Ledamot
Petra Oderstad
Valberedningen
E-mail;
Marie Eriksson
Valberedningen
E-mail;