Styrelsen

Ingrid Ottosson
Ordförande
Birgit Edblom
Sekreterare
Pernilla Persson
Kassör
Malin Strömberg
Ledamot
Anita Holmgren
Ledamot