Nyhetsbrev 2024-02-23

Lördag 3 februari hölls årsmöte i HighCostScrap på Bruksgården. Därefter hade vi en trevlig pysseldag med mycket inspiration och glada skratt.

Styrelsen omvaldes i sin helhet och vi har haft ett utvärderingsmöte 12/3 2024 där vi sammanfattade och diskuterade deltagarnas synpunkter. Alla var mycket nöjda med medlemsträffen och vissa synpunkter som vi kan styra över tog vi till oss. Vi kommer bl.a. att köpa in 2 kabelvindor så att de som önskar får möjlighet till extra belysning, förbättra informationen kring demos och workshops samt att se över inlämningstider för utmaningarna.Utmaningarna på FaceBook, HCS Medlemssida, fortsätter och vi hoppas flera deltar med inspiration!

Pysselkommittén fortsätter sitt jobb och kollar upp om det finns fler som kan ingå i gruppen.

Påminner om att medlemsavgiften för 2024 200 kr. ska vara betald senast 31 mars 2024!

OBS! Nästa Medlemsträff på Bruksgården är flyttad till lördag 18 maj 2024 kl. 9.00 – 21.00!

 

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Du gillar kanske också...