Nyhetsbrev 230224

Kreativt kaos.....

Tack alla för ett trevligt årsmöte och träffen på Bruksgården! Det var så inspirerande!

Nu har vi i styrelsen haft ett konstituerande styrelsemöte och styrelsen för 2023 ser ut enl. följande;

Ingrid Ottosson (ordförande)

Birgit Edblom (sekreterare)

Pernilla Persson (kassör)

Malin Strömberg (sociala medier)

Anita Holmgren (pysselkommittén)

Vi tackar de avgående, Eva Olsson och Anja Sjödin, för deras engagemang och bra samarbete under 2022!

Vi har även haft ett utvärderingsmöte av medlemsträffen 11 februari. Alla som deltog var nöjda och de idéer på förbättringar som vi fick tar vi tacksamt emot. Tack alla som deltog och bidrog till en härlig stämning!

Kreativt kaos…..

Vi har även haft vårt första styrelsemöte där vi började planera verksamheten för det kommande året.

  1. Bruksgården är preliminär bokad lördag 6 maj för vår nästa medlemsträff! Vi ska undersöka möjligheten att kunna boka in även höstens träffar redan nu. Vi skulle önska att medlemsavgiften 200 kr. är betald innan 31 mars så att vi lättare ser vad vi har att röra oss med och hur många vi är.
  2. Vi fortsätter utmaningarna en gång i månaden (utom under sommaruppehållet) på ”HCS Medlemssida” på FaceBook och att det pris som utlottas blir ett presentkort á 200 kr. på Scraphuset.
  3. Vi saknar 2 personer till pysselkommittén. Har du lust att vara med eller har tips på någon du tror skulle vilja hör av er till Anita Holmgren 072 577 72 74!
  4. Styrelsen planerar också för nya aktiviteter som vi vill testa under året! T.ex. mindre träffar/studiecirklar i någon form i ev. samarbete med NBV.

 

Med vänlig hälsning! / Styrelsen

Du gillar kanske också...